Synthetic Chemistry

Computational Chemistry

Chemical Biology

 • Hao Huang
  • Hao Huang
  • Principal Investigator, Associate Professor
  • Tel:+86-755-2603-2321
  • Email:huanghao@pkusz.edu.cn
  • Read More...
 • Zigang Li
 • Zhengying Pan
 • Tao Peng
  • Tao Peng
  • Principal Investigator, Associate Professor
  • Tel:+86-755-2603-2277
  • Email:pengtao@pkusz.edu.cn
  • Read More...
 • Junmin Quan
  • Junmin Quan
  • Principal Investigator, Associate Professor
  • Tel: +86-755-2603-5253
  • Email:quanjm@pkusz.edu.cn
  • Read More...
 • Zheng Xiang
 • Shihe Yang
 • Mei Hong
  • Mei Hong
  • Co-Director of Guangdong Provincial Key Laboratory of Nano-Micro Materials Research, Associate Proffessor
  • Tel: +86-755-2603-2970
  • Email: hongmei@pkusz.edu.cn
  • Read More...
 • Qinkai Li
  • Qinkai Li
  • CO-Principal Investigator, Associated Professor
  • Tel:+86-755-2603-3257
  • Email:liqk@pkusz.edu.cn
  • Read More...
 • Xia Long
  • Xia Long
  • Associate Professor, Co-Principle Investigator
  • Tel: +86-755-2603-2190
  • Email: longxia@pkusz.edu.cn
  • Read More...
 • Yong Wang

Translational Biology

 • Yu Joshua Cao
 • Hongkui Deng
  • Hongkui Deng
  • Principal Investigator, Changjiang Professor
  • Tel: +86-10-6275-6474
  • Email:hongkui_deng@pku.edu.cn
  • Read More...
 • Wenbiao Gan
 • Hon-Cheung Lee
 • Shupeng Li
 • Kunfu Ouyang
  • Kunfu Ouyang
  • Principal Investigator, Associate Professor
  • Tel:+86-755-2650-6501
  • Email:ouyangkunfu@pkusz.edu.cn
  • Read More...
 • Qiang Zhou
  • Qiang Zhou
  • Principal Investigator, Co-director of DDC, Professor
  • Tel:+86-755-2603-2459
  • Email:zhouqiang@pkusz.edu.cn
  • Read More...
 • Mei Hong
  • Mei Hong
  • Associate Professor, CO-Principal Investigator
  • Tel:+86-755-2153-9221
  • Email:meihong.sz@pku.edu.cn
  • Read More...
 • Song Li
  • Song Li
  • CO-Principal Investigator, Associate Professor
  • Tel:+86-755-2603-2163
  • Email: lisong@pkusz.edu.cn
  • Read More...
 • Wei Li
 • Fei Lu
  • Fei Lu
  • CO-Principal Investigator, Associate Professor
  • Tel:+86-755-2603-2279
  • Email:lufei@pkusz.edu.cn
  • Read More...
 • Yongjuan Zhao